Tin Tức

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT cho hàng nhập khẩu

Trường hợp Doanh nghiệp có phát sinh thuế GTGT từ hàng nhập khẩu thì khi nào kế toán sẽ được kê khai số thuế và thời gian kê khai sẽ thuộc vào khoảng thời gian nào?

Nhập khẩu hàng hóa và những điều lưu ý về kê khai thuế và hạch toán

Tỷ giá là một trong những thay đổi lớn của thông tư 200/2014/TT-BTC, do đó việc ghi nhận tỷ giá của hàng hóa nhập khẩu cũng có những thay đổi. Vậy doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa ghi nhận hàng nhập khẩu như thế nào? Khi nào thì được kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu?

Cách tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định mới nhất

“Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm là việc xác định thuế theo phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Gọi điện SMS Chỉ Đường